♥ Bezplatná zoznamka a chat pre Čechov a Slovákov ♥

SK - Inzeraty a chat pre Čechov a Slovákov - Najdete zeny a muzi na slovensku

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA WWW.PROXIMEETY.SK

PROXIMEETY.SK (takisto dostupné na PROXIMEETY.CZ) sú vlastníctvom spoločnosti B-CITY, zapísanej v obchodnom registri MEAUX (77), Francúzsko, pod číslom B 483 448 908, so sídlom: 1 rue de Rome - 77144 Montévrain - France. Akékoľvek nepovolené používanie alebo reprodukcia,  a to ktorýmkoľvek spôsobom, sú považované za porušenie autorských práv, ktoré je trestné v súlade s článkom L.3335-2 a ostatnými článkami Autorského zákona.
Používaním služieb PROXIMEETY.SK, sa zaväzujete rešpektovať nasledovné podmienky používania & členstva. Pozorne si ich prečítajte – označením políčka "Súhlasím so Všeobecnými podmienkami" a kliknutím na "zapísať sa", sa zaregistrujete ako člen a odsúhlasíte doleuvedené podmienky.

Dostupnosť služieb:

PROXIMEETY.SK si vyhradzuje právo ukončiť Vaše členstvo bez uvedenia dôvodu. Služby PROXIMEETY.SK, a obzvlášť chat a odkazová služba na stránkach, sú výhradne určené pre osoby nad 18 rokov. Ak ste ešte nedosiahli vek 18 rokov, prosíme Vás, aby ste nepoužívali naše služby a nezapisovali sa na naše stránky.

Vloženie zoznamovacích inzeràtov a profilov členov:

Internetové stránky PROXIMEETY.SK umožňujú súkromným osobám vložiť svoj zoznamovací inzerát a mať on-line prístup k zoznamovacím inzeràtom iných členov. Ak chcete vložiť svoj zoznamovací inzeràt:
- Zaväzujete sa odoslať len vlastné zoznamovacie inzeràty, ktoré neporušujú platné zákony.
-Váš zoznamovací inzeràt nemôže obsahovať žiadne kontaktné údaje:  Vaše meno, číslo telefónu, Vašu adresu, ani Vašu adresu na inom chate... Elektronická adresa, ktorú zadáte pri vašom zápise nebude na stránkach zverejnená. Odpovede obdržíte do poštovej schránky na našich stránkach, teda do vášho vlastného zabezpečeného priestoru na našich stránkach.
- Inzeráty obchodného a charakteru budú systematicky vylúčené.
Každý člen, ktorý využíva naše služby pre reklamné ciele bude okamžite z PROXIMEETY.SK vylúčený
- Používanie PROXIMEETY.SK je obmedzené na jedného zapísaného člena na jednu domácnosť. V prípade, že nebudete rešpektovať toto pravidlo, vyhradzujeme si právo odstrániť každý z Vašich viacerých profilov.
Súhlasíte s tým, že náš tím má právo prečítať si váš zoznamovací inzeràt, predtým ako potvrdí jeho uvedenie on-line. PROXIMEETY.SK si totiž vyhradzuje právo neuviesť a odstrániť každý inzeràt, ktorý bude zhodnotený ako porušujúci právo a dobré mravy, majúci reklamný alebo hanebný charakter.Za zoznamovacie inzeràty nesú zodpovednosť jedine ich autori.
PROXIMEETY.SK tiež v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za obsah alebo nepravdivosť informácií a PROXIMEETY.SK nie je zodpovedná za konanie jej členov. Za informácie uvedené v profile je zodpovedný samotný člen a PROXIMEETY.SK je len pasívnym účastníkom pri distribúcii a publikácii informácii od svojich členov.

Chat a výmena odkazov:


Po uverejnení zoznamovacieho inzeràtu, zodpovedáte za všetku korešpondenciu a výmenu odkazov Vy sami a  PROXIMEETY.SK za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.
Zaväzujete sa neodosielať urážlivé odkazy, ktoré sú v rozpore zo zákonmi, s verejným poriadkom, alebo dobrými mravmi. Zaväzujete sa ukončiť akúkoľvek komunikáciu s inou osobou, hneď ako Vám jasne prejaví svoje želanie ukončiť s vami kontakt.
Pokiaľ sa nemôžete podrobiť všetkým platným zákonom, alebo všetkým článkom týchto podmienok, zbavujete tak PROXIMEETY.SK zodpovednosti za reklamácie,  žaloby, a iné kroky, ktoré by ste mohli podniknúť proti PROXIMEETY.SK.

Rady pre používanie:


PROXIMEETY.SK Vás týmto výslovne upozorňuje na existenciu rizika spojenú so zoznámením sa cez Internet s neznámymi užívateľmi, maloletými osobami alebo osobami, ktoré majú nečestné či protiprávne úmysly. Pri používaní Internetu a najmä zoznamovacích stránok a chatu sa nesmie zabúdať na opatrnosť. Prosíme vás, aby ste sa čo najviac ubezpečili o serióznosti užívateľov, s ktorými sa skontaktujete, predtým ako sa s nimi skutočne stretnete. Odporúčame Vám, aby ste toto stretnutie zorganizovali na verejnom mieste, a informovali o ňom tretiu osobu.
PROXIMEETY.SK nemôže potvrdiť identitu člena. Z tohto dôvodu je potrebné, aby ste pri kontakte s ďalšími členmi ostali opatrný. Keďže PROXIMEETY.SK nemôže zasahovať do komunikácii alebo aktivít medzi svojimi členmi, PROXIMEETY.SK (ako aj jej reprezentanti a zamestnanci) odmieta zodpovednosť za akúkoľvek sťažnosť, alebo žiadosť o odškodnenie vyplývajúce z tohto druhu  konfliktu.

Osobné údaje a zachovanie tajomstva:


Akékoľvek spracovanie osobných údajov na stránkach PROXIMEETY.SK podlieha zákonu č. 78-17 francúzskeho zákonníka z 6 januára 1978 O informatike, súboroch a slobode. V súlade s nariadeniami tohto článku, sa PROXIMEETY.SK zaväzuje informovať o ich právach osoby, od ktorých získala údaje a zaručiť im právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú, a ich opravu.
Samotná ponuka našich služieb si vyžaduje, aby sme od našich členov obdržali osobné údaje (najmä e-maily). Získané osobné údaje môžu byť použité na redakčné alebo obchodné účely.
Dovoľujeme si vás upozorniť, že nenesieme zodpovednosť za používanie alebo zverejnenie informácií, ktoré uvediete na našich stránkach, inými členmi.
Profil a informácie, ktoré uvediete (hlavne zoznamovací inzeràt a fotografia),  budú mať možnosť vidieť a prečítať si ďalší návštevníci PROXIMEETY.SK . Avšak váš e-mail nikdy nebude viditeľný pre iných členov.

Sťažnosti:


PROXIMEETY.SK v žiadnom prípade nezaručuje, že jej členovia dodržujú podmienky Zmluvy, hoci tieto podmienky prezentujú len hlavné črty neprípustného správania sa v rámci jej služieb.
PROXIMEETY.SK nenesie zodpovednosť vzhľadom na jej člena, za priame alebo nepriame škody spôsobené používaním PROXIMEETY.SK.V prípade sporu je jediným kompetentným orgánom súd v bydlisku obžalovaného.
V prípade, že máte sťažnosť, prosíme Vás, aby ste nám napísali na nasledovnú elektronickú adresu: info (at) proximeety.sk 
Články všeobecných podmienok o užívaní na členstve sú samostatné, a ak sa jeden z nich ukáže ako neplatný alebo neaplikovateľný, tento článok môže byť zrušený pričom ostatné články ostávajú stále v platnosti.


Deposit of cookies by Sirdata:

Sirdata is a data marketing company that allows its Customers to provide Users with relevant offers tailored to their interests.
The Data collected by Sirdata are kept for a maximum period of 365 days, depending on the purpose of the processing, in accordance with the laws in force and the principle of minimisation.
For more information: https://www.sirdata.com/privacy/
You wish to disable the collection of your data by Sirdata: https://www.sirdata.com/opt-out/

B-CITY obtain your consent in accordance with the policies and technical specifications of the IAB Europe Transparency and Consent Framework.
You can change your choices at any time by click here

 

REGISTRÁCIA ZDARMA
E-mailová adresa

Želaný login

Zvoľte si heslo

Si

hľadáš

Tvoj dátum narodenia


FacebookTwitter

1486